Услугите на FinBack

FinBack e финтех стартъп, който има за цел да подобри качеството на комуникация между небанковите финансови институции и потребителите на бързи кредити в България. Потреблението на бързи заеми с месечни вноски и заеми до заплата в страната са милиони. Според данни на Българска народна банка лицензираните финансови институции към 2020 г. са над 200, като повечето от тях активно предлагат услугата „бърз кредит“.

Поради естеството на тази услуга потребителите рядко обръщат внимание на всяка подробност от документите, които подписват с фирмите. Когато имаме спешна нужда от пари нямаме време да четем десетки страници договори с малък шрифт, неясни термини и стотици членове. В последствие се оказва, че сме поели ангажименти за връщане много по-висока сума, отколкото сме планирали, че можем да върнем.

Ето защо нашата мисия е да защитим изцяло интереса на потребителите на небанкови финансови продукти. За целта сме се запознали в най-малки детайли със законодателството на Република България и Европейския съюз, както и с практиките на фирмите за „бързи кредити“.

Водещ принцип в работата ни е да изработим възнаграждението си само след постигнати резултати. Ние сме инвестирали в уникална система на работа, която бързо и ефективно да обобщава големи обеми от потребителски искове с цел качествено постигане на желаните резултати.

Нашите основни принципи са:

Плащане при изплащане

За услугите ни не се заплащат авансово хонорари или такси. Ние знаем добре, че потребителите на бързи кредити не биха имали възможността да инвестират време и пари в защитата на правата си. Ето защо ние поемаме всички разходи по предявяване исковете за връщане на надплатени суми. Когато ви върнем надплатените суми, ще си възстановим разноските и ще получим възнаграждение, а в случай, че не успеем – разходите остават за наша сметка!

Желание за преговори

Извънсъдебното споразумение с небанковите финансови институции винаги е за предпочитане пред съдебните дела. Със споразумението се спестяват време, средства и ресурс, който могат да бъдат инвестирани за по-честни и по-справедливи политики спрямо потребителите. Най-важното предимство е многократното съкращаване на сроковете за връщане на надплатените суми от кредити към потребителите.

Компетентна правна защита

Някои компании не желаят да водят извънсъдебни преговори за споразумения с клиентите си. В този случай екипът на FinBack завежда съдебни дела срещу тях.