Въпроси и отговори

Тук ще намерите отговори на вашите въпроси. Ако не намирате нужната информация можете да да ни пишете на info@finback.bg

За нас

Какво е finback.bg?

finback.bg или FinBack е финтек услуга, с която клиентите на бързи потребителски кредити могат да върнат надплатените лихви и такси от изплатените си заеми. Потвърждавайки искането си, вие упълномощавате екипа на FinBack да защитава интересите ви и да ви представлява пред финансовите ви кредитори. След изпращане на искането, екипът ни незабавно задейства процедурите за възстановяване на надвзетото. В процеса по издействане разчитаме на почти пълна автоматизация, която позволява да предлагаме услугите си без да изискваме предварително заплащане за тях.

Кой работи във FinBack?

Ние сме екип от опитни юристи и експерти във финансирането с отлични познания в законодателството на Република България и Европейския съюз.

Как да се свържа с вас?

Използвайте някой от изброените контакти в страница >КОНТАКТ<.

Къде се намирате?

Нашият централен офис е в София, но поради естеството на работата ни имаме представители в цялата страна.

За връщането на надвзетото

Кой има право да си върне надзветото?

За да можете да кандидатствате за връщане на надплатени лихви и такси от бързи кредити трябва да отговаряте на следните условия:

  • Да сте усвоил и изплатил изцяло един или няколко кредити отпуснати от една или няколко небанкови финансови институции;
  • Кредитът или кредитите не трябва да са изплатени преди повече от 5 календарни години;
  • Да не сте сключвали договори или споразумения за потребителска или правна помощ с други фирми или юристи за кредити, за чието съдействие разчитате на нас;
  • Да заявите кредити, които са на ваше име. Не можете да заявявате кредити от името на ваши близки, роднини или приятели.

Колко пари мога да получа?

FinBack работи за връщането на всички надплатени лихви и такси по всички ваши бързи потребителски кредити. Ще получим възнаграждение САМО, ако възстановим парите ви!

Ако, например, сте изтеглили кредит от 1 000,00 лв. за 12 месеца с месечна вноска 166,66 лв., то накрая на 12-те месеца общата върната сума е 2 000,00 лв. От тази сума ние ще съумеем да ви върнем минимум 500,00 лв.

Това е примерен случай. Допустимостта за връщане и размерът на върнатата сума зависят от конкретните договорни отношения между кредитор и кредитополучател, различни срокове, възнаграждение за FinBack и други фактори.

Как да разбера дали съм надплатил?

За да разберете дали сте надплатили можете да използвате безплатна консултация чрез този КАЛКУЛАТОР ЗА ДОПУСТИМОСТ. Ако все пак имате съмнения дали сте допустим за връщане на надплатеното, можете да ПОИСКАТЕ ВРЪЩАНЕ. Ако заявката ви не е допустима, то ние просто няма да я придвижим.

Кои фирми взимат повече пари от позволеното?

Различните небанкови финансови институции имат различна политика във формирането на критериите си за оскъпяване на кредитите. Въпреки това почти всички компании следват сходен модел на работа. Ние не можем да изброим всички възможни компании, тъй като има над 200 лицензирани в регистъра на БНБ. Практиката ни е да проучваме условията на всяка фирма, чиито клиенти се обърнат към нас за помощ. На база на проучванията ни от всяка конкретна фирма ние добавяме данни към специално изработен алгоритъм, който автоматизира процедурите ни в защита на потребителите на конкретната фирма.

Защо фирмите си позволяват да нарушават законите?

Този въпрос има множество възможни отговори. Някои компании използват слабостта на потребителите, които искат бързо финансиране заради нуждите си и нямат време да четат и да разбират подписаните документи. Други фирми имат по-слаб правен капацитет и не са преценили риск в действията си. Накратко, причините за нарушенията могат да са много, но в основата им стои увеличаването на приходите и печалбите на компаниите. Ние уважаваме правото на небанковите финансови институции да печелят, но значително повече държим на защитата на потребителския интерес и спазването на законодателството.

Колко време отнемат процедурите ви?

Срокът, в който ще направим възможното, за да издействаме надплатените лихви и такси зависи от това в коя от стъпките на процедурите ни ще постигнем целите си. Първата стъпка са преговорите с фирмите, при които срокът за изплащане е значително по-кратък. Втората стъпка, при неуспех с преговорите, са съдебните дела срещу компаниите, които могат да отнемат месеци. Трябва да имате предвид, че всички процедури на FinBack зависят от трети лица.

Как ще получа издействаните от вас надплатени суми?

FinBack предвижда два начина на изплащане на надвзетите лихви и такси след като успеем да ги издействаме:

  • По банков път, за което трябва да посочите верен IBAN (номер на сметка) в българска банка. Разходите за превода са за ваша сметка.
  • Чрез EasyPay превод на вашите имена и ЕГН, които можете да получите на всяка каса на платежната услуга. Разходите за този превод са за ваша сметка. Касите на EasyPay можете да видите ТУК.

Какво е небанкова финансова институция?

Небанковите финансови институции са дружества, които имат право да отпускат потребителски кредити според законодателството на Република България. Небанковите финансови институции се регулират от Българска народна банка в специален регистър. Регистърът на БНБ можете да видите на този ЛИНК.

Какво е ГПР?

ГПР е съкращение от Годишен процент на разходите. ГПР е процент от главницата на кредита, който сте усвоили и представлява цялата сума, която надплащате над усвоената сума. ГПР трябва да съдържа всички възможни лихви, такси и начислени разходи, които потребителят плаща на небанковите финансови институции.

За процедурите на FinBack

Какви процедури извършвате, за да върнете надплатеното?

Екипът на FinBack използва всички разрешени от закона начини, за да защити интереса на потребителите на бързи кредити. Първоначално опитваме да решим въпросите извънсъдебно, с преговори. Ако не успеем да получим положителен резултат от преговорите преминаваме към съдебни дела.

Трябва ли да пазя документите, които съм получил от фирмите за бързи кредити?

Подробна информация за това как върнете загубени документи за кредит можете да видите като НАТИСНЕТЕ ТУК.

Ако пазите документите, с които сте се съгласили и подписали вие ще улесните и ускорите нашите процедури по връщане на надплатеното. Имате възможност да прикачите всички документи, които сте запазили, независимо дали са сканирани от хартиен носител или са подписани дистанционно, във формата за заявка за връщане на надплатеното.

Ако не пазите документите си ние имаме възможност да изискаме копия от тях от небанковите финансови институции. Тази възможност не се отнася за всички компании и трябва да имате предвид, че някои от фирмите отказват да предоставят подобни копия и го правят едва, когато заведем съдебни дела срещу тях. В случай, че не пазите документите си сроковете за връщане на надплатеното ще се удължат.

Мога ли да взема копие от документите за кредит от фирмите, в случай че не ги пазя?

Тук ще намерите подробни съвети за това, как да намерите загубени документи за взети бързи потребителски кредити. ВИЖТЕ ТУК.

Вие имате право да изискате документите си от небанковите финансови институции, в случай че не ги пазите. По този начин ще ускорите значително процедурите ни по издействане на надплатеното. Всяка компания за кредит има контактен център и връзка с клиенти по имейл или телефон. Обърнете се към компанията, на която смятате, че сте надплатили и поискайте копия на договорите, погасителните планове, допълнителните споразумения и всякакви други документи, с които сте се съгласили. След като се сдобиете с тях задействайте процедурите на FinBack с попълването на формата за връщане на надплатеното.

Какво дължа на FinBack за услугите?

Ние не искаме да заплащате каквито е било суми за услугите ни предварително. Изповядваме принципа „плащане при изплащане“ или с други думи – получаваме възнаграждение едва след като сме ви възстановили надплатените лихви и такси.

Кой поема разходите за преговори и съдебни дела?

FinBack ще поеме всички разноски по предявяване исковете за връщане на надплатени суми. Когато ви върнем надплатените суми, ще си възстановим разноските и ще получим възнаграждение, а в случай, че не успеем – разходите остават за наша сметка! Разходите включват държавни такси, възнаграждения на вещи лица, хонорари за адвокати и други.

Откъде идва заплащането за FinBack?

Ние получаваме възнаграждението си само в случай, че постигнем успех с връщането на надплатените лихви и такси, които сте ни възложили да върнем.