Тук ще намерите детайлна информация как да намерите вашите договори, погасителни планове и други документи, които сте подписали с дружествата за бързи потребителски кредити.

Можете да пуснете заявка за връщане и без да приложите документи за договори за кредити!

ВАЖНО! FinBack ще съдейства за връщане на надвзетите суми от лихви и такси много по-бързо, ако предварително ни изпратите документите за кредитите си!

Видове важни документи

 • Договор за кредит или кредитна линия

  Договорът за кредит, кредитна линия, кредит до заплата или кредит на вноски е основният договор, с който сте се споразумяли с вашия кредитор. Възможно е той да е единственият документ, който удостоверява надплатените суми за лихви и такси. При всички случаи този документ е изключително важен, защото от него стават ясни номера на кредита, точната дата, на която е отпуснат, както и размера на вноските, които трябва да се плащат.

 • Погасителен план

  Погасителният план най-често е таблица, където подробно са описани размера на главницата, лихвите, таксите, общата сума на вноската и падежната дата, на която най-късно трябва да се направи вноската. От този документ екипът на FinBack може много ясно да прецени дали сте надплатили нерегламентирани лихви и такси.

 • Договор за поръчителство или гаранция

  Поръчителство, Обезпечение или Гаранция – много е вероятно кредиторът да ви е предложил да подпишете документ за подобна услуга. При някои фирми клаузите за поръчителство, обезпечение или гаранция са част от основния договор. При всички случаи, ако ни предоставите договореност за подобна услуга, ще увеличите значително шансовете си за успех и бързо издействане на компенсация.

 • Европейски формуляр

  Европейският формуляр за кредит е изискване на Европейския съюз към всички дружества, които отпускат бързи потребителски кредити. Този документ е изготвен с цел да ви помогне да разберете възможно най-добре реда и условията на всеки договор за кредит, който евентуално възнамерявате да подпишете. Той включва:

  • основните характеристики на договора,
  • размера на кредита и неговата цена,
  • годишния процент на разходите (ГПР — една-единствена стойност, означаваща общия размер на разходите по кредита, включително лихви, комисиони, такси и всякакъв друг вид разходи),
  • броя, периодичността и размера на всички ваши плащания,
  • информация по важни правни аспекти.

Къде да намеря копие от документите?

 • В профила ви на сайта на кредитора

  Някои кредитори пазят копия от важните документи в профила, с който сте се регистрирали в сайта им. Копията може да са в меню „Моят заем“, „Профил“ или подобно.

 • В личния ви имейл

  Почти е сигурно, че при регистрация в сайт на кредитор сте използвали имейла си. Когато сте кандидатствали кредиторите са ви изпратили копие от всички документи, които сте подписали. Потърсете в полето за търсене на имейл клиента си в АБВ, GMAIL или другаде по ключова дума името на кредитора.

 • При поискване от кредитора

  Можете да се свържете с фирмите, които са ви отпуснали кредит по имейл или по телефон и да поискате да ви изпратят копия от подписаните документи. Някои недобросъвестни кредитори ще ви откажат, но други ще се отзоват на молбата ви. Все пак трябва да знаете, че кредиторите не са задължени да ви изпратят документите, въпреки че ги съхраняват.

 • В офис на хартия

  Ако кредиторът има офис или мобилни агенти имате голям шанс да получите копия от подписаните договори, ако отидете на място и говорите „очи в очи“ със служителите. В много случаи служителите нямат интерес от това да ви бавят и затрудняват и биха склонили да ви съдействат. Помолете личния си агент за кредити да ви извади копие на договорите от офиса си.

ВАЖНО! Ако документите ви са на хартиен носител, снимайте всяка страница с телефона си. След това можете да добавяте или „качвате“ документи в платформата на FinBack без проблем.

Как да качите документите в заявлението?

Добавянето или "качването" на документи в системата на FinBack е изключително лесно! При въвеждането на данните за кредита само трябва да приложите документите чрез бутона в края на формата.

ВАЖНО! FinBack може да съдейства само за договори за кредити, които са усвоени преди не повече от 5 календарни години.