Поради увеличаващия се обем от заявки, временно преустановяваме функцията за подаване на искания за връщане.