Черен списък в небанковото кредитиране

Тук очаквайте подробен списък с всички български небанкови финансови институции, които нарушават законодателството на Република България, прилагат нелоялни търговски практики и злоупотребяват с доверието и правата на потребителите.

Информацията на тази страница ще е основана единствено и само на факти и случаи, за които екипът на FinBack се е уверил лично.

Всяка компания от Черния списък на българските небанкови финансови институции ще бъде посочена конкретно като дружество и търговска марка, заедно с негативните практики, които прилага.

Целта на Черния списък е да предложи данни на българските потребители на кредити, за да направят информиран избор при финансиране на нуждите си.