Кой има право на връщане на лихви и такси от бързи кредити

Според законодателството на Република България вие имате право на възстановяване на надплатени лихви и такси от бързи потребителски кредити. Не всеки изплатен бърз заем е допустим за компенсация. Критериите за това дали небанковите финансови институции са нарушили правата ви могат да са десетки и зависят от разпоредбите на няколко закона.

Ето само няколко примера за нарушения от страна на компаниите:

  • нередности във формата на договора за кредит и допълнителните документи към него;
  • заобикаляне на законови текстове за максимален размер на оскъпяване на кредита;
  • вменяване на задължения за подписване на допълнителни договори с цел по-високо оскъпяване

… и много други.

За да разберете дали сте върнали повече пари отколкото е трябвало, можете да използвате специално изработения от екипа на FinBack инструмент. Използвайте Калкулатора за допустимост за връщане колкото искате, напълно безплатно и с незабавни резултати. Постарали сме се да опростим операциите максимално, за да не се ангажирате с излишни детайли.